Kakovosten zrak v
notranjih prostorih izboljšuje zdravje, počutje
in produktivnost.

Dneva preživimo v notranjih prostorih, bodisi doma, na delovnem mestu ali v različnih javnih stavbah.

Smrti na svetu je pripisanih onesnaženemu notranjemu zraku.

Do 10% se zviša produktivnost uporabnikov v primeru dobre kakovosti notranjega zraka.

O kampanji

zaBOLJŠIZRAK.si je nacionalna kampanja, katere namen je ozavestiti javnost in odgovorne deležnike o pomembnosti zagotavljanja ustrezne kakovosti notranjega zraka in o njegovih multiplikativnih učinkih na zdravje, dobro počutje in delovno učinkovitost. Notranje okolje naših domov, šol in delovnih mest je danes bolj pomembno kot kadar koli prej, saj smo generacija, ki večino svojega časa preživi v zaprtih prostorih. Na kakovost notranjega zraka smo v času pandemije in omejevanja druženja v skupnih prostorih postali še bolj pozorni.  

Skupaj s strokovnimi partnerji (CER – nosilec kampanje, NIJZ, ZAPS, ZAG, ZRMK, ZPN) in podporniki (A1, Mik Celje, Knauf Insulation, Velux in Združenje ravnateljic in ravnateljev) želimo izboljšati razumevanje te problematike o kakovosti notranjega zraka. Spodbuditi želimo povezovanje in ukrepanje različnih deležnikov, da bi v zagotovili zdravo bivalno in delovno okolje primarno v javnih stavbah, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in vzporedno pa tudi v vseh ostalih javnih in zasebnih stavbah.

Več

Zakaj je pomemben
kakovosten zrak?

Več...

Kaj vpliva na
kakovost notranjega zraka?

Več...

Kaj lahko naredimo
za boljši notranji zrak?

Več...

Kako merimo kakovost notranjega zraka

Kakovost zraka v notranjih prostorih je običajno seštevek naslednjih parametrov: pogojev v prostoru, kot so vlaga in temperatura in vsebnost različnih onesnaževal (naravnih in proizvedenih).

Za te parametre po vsem svetu obstaja mnogo različnih standardov, smernic in predpisov, ki so odvisni od tipov stavb in namembnosti prostorov. Pri tem je treba upoštevati, da smo ljudje med seboj močno različni in imamo različne stopnje ugodja in tolerančne pragove.

Več

Rešitve za boljši zrak v notranjih prostorih

Trajnostna gradnja in prenova

Prezračevanje

Senzorji kakovosti zraka

Zdravi stavbni materiali

Zdravo pohištvo

Zdrava čistila

Čista in učinkovita raba energije

Hlajenje in ogrevanje

Upravljanje stavb

Raziskave

Številne raziskave kažejo, da  kakovost zraka v notranjih prostorih vpliva na počutje, zdravje in kognitivno  razmišljanje.

V sklopu kampanje želimo prikazati različne vidike in študije, ki bodo  podkrepile pomembnost kakovosti notranjega zraka in prispevale k razumevanju  aktualne tematike.

Več

Tehnološke rešitve

Dogodki

Strokovni partnerji

Podporniki kampanje