Cilj in namen kampanje

Povezovanje in ukrepanje za zagotovite zdravega bivalnega in delovnega okolja

zaBOLJŠIZRAK.si je nacionalna kampanja, katere namen je ozavestiti javnost in odgovorne deležnike o pomembnosti zagotavljanja ustrezne kakovosti notranjega zraka in o njegovih multiplikativnih učinkih na zdravje, dobro počutje in delovno učinkovitost. Notranje okolje naših domov, šol in delovnih mest je danes bolj pomembno kot kadar koli prej, saj smo generacija, ki večino svojega časa preživi v zaprtih prostorih. Na kakovost notranjega zraka smo v času pandemije in omejevanja druženja v skupnih prostorih postali še bolj pozorni.

Skupaj s strokovnimi partnerji (CER – nosilec kampanje, IZS, NIJZ, ZAPS, ZAG, ZRMK, ZPN) in podporniki (A1, Mik Celje, Knauf Insulation, Velux) želimo izboljšati razumevanje te problematike o kakovosti notranjega zraka. Spodbuditi želimo povezovanje in ukrepanje različnih deležnikov, da bi v zagotovili zdravo bivalno in delovno okolje primarno v javnih stavbah, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in vzporedno pa tudi v vseh ostalih javnih in zasebnih stavbah.

Sistemsko izboljšanje mikroklimatskih razmer v stavbah

Kampanja se odvija v času pandemije covida-19, ko so povsod po svetu z ukrepi omejevanja gibanja in dejavnosti kratkoročno skušali izboljšati kakovost zraka v stavbah. V tem času so se odprle težnje po sistemskem izboljšanju mikroklimatskih razmer v stavbah, ki bi dolgoročno zagotavljale višjo kakovost bivanja, zdravja, učinkovitosti in varnosti v notranjih prostorih.

Za izboljšanje kakovosti notranjega zraka so potrebni celoviti ukrepi, ki zahtevajo sodelovanje različnih strok in sektorjev. Zdravo bivalno okolje v notranjih prostorih je izredno pomembna tema, h kateri je treba pristopiti strokovno in multidisciplinarno že v sami fazi načrtovanja stavb. Vsekakor pa je tako pri novogradnjah kot pri prenovah zelo pomemben izbor gradbenih in pohištvenih materialov, ki lahko s sproščanjem kemikalij močno vplivajo na zdravje in počutje uporabnikov.

Cilji kampanje:

  • jasno pokazati, kako lahko kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja vseh ljudi, zlasti pa ranljivih skupin, v tej in vseh podobnih pandemijah,
  • predstaviti, kako kakovost zraka vpliva na kognitivno razmišljanje, produktivnost in odsotnost z dela,
  • spodbuditi reševanje sindroma bolnih stavb,
  • spodbuditi kakovostno trajnostno gradnjo in prenovo, ki uporabnike varujeta pred zunanjimi in notranjimi onesnaževali,
  • predstaviti pomen trajnostnih, nestrupenih gradbenih materialov in elementov,
  • pokazati vzorno in vzorčno vlogo trajnostne gradnje in celovite prenove javnih stavb,
  • preprečiti multiplikacijske učinke onesnaževal v notranjih prostorih,
  • predstaviti dobre prakse in tehnološke rešitve,
  • spodbuditi različne deležnike, vključno z uporabniki, podjetji in odločevalci, k ukrepanju.