Dobre prakse javnih in zasebnih stavb s kakovostnim notranjim zrakom iz Slovenije in tujine

Prva DGNB trajnostno certificirana novozgrajena stavba v Sloveniji.

Vključitev v AirQ projekt prinesla pomembo znanje in zavedanje o pomembnosti svežega zraka v učilnicah

Merjenje kakovosti zraka v treh osnovnih šolah in petih vrtcih v Dubravniku.

Uporaba hibridnega sistema prezračevanja za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka.

Namestitev strešnih oken opremljenih s programsko opremo za samodejni nadzor.