Je Slovenija dovolj ambiciozna, da postane vodilna na področju kakovosti zraka v javnih stavbah

1. 6. 2021 / Spletni dogodek 13.00 - 16.00


Na tretjem dogodku se bomo pogovarjali o tem, kako sistematično zagotoviti kakovost zraka v javnih in tudi zasebnih stavbah, kakšne spremembe so potrebne v zakonodaji, standardih in pri ozaveščanju.

Program


Pozdravni nagovor

  Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

Stanje normativne ureditve za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka

   Saša Galonja, vodja sektorja za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor

Kakovost zraka v grajenem okolju

   Catriona Brady, direktorica strategije in razvoja, World Green Building    Council

Kakovost zraka v bivalnih in delovnih prostorih v kontekstu trajnostnega vrednotenja stavb
  
    
Sabina Jordan, vodja Laboratorija za toplotno zaščito in akustiko, ZAG

Okrogla miza

Saša Galonja, vodja sektorja za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor
Erik Potočar, vodja sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo
Črtomir Remec, direktor, Stanovanjski sklad RS
dr. Vincenc Butala, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani

Moderatorka: Alenka Lena Klopčič, direktorica Montel Energetika.net

Odmor

Spletna delavnica z udeleženci posveta

KREDITNE TOČKE ZAPS IN IZS ZA UDELEŽBO NA DOGODKU

* Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B - Teorija in referenčna praksa. Člansko številko je potrebno navesti ob prijavi. Po dogodku bo ZAPS obveščen o članih, ki so se udeležili dogodka. Potrdil o udeležbi ne bomo izstavljali.

* Člani IZS, pooblaščeni in nadzorni inženirji, za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Udeležencem na IZS ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk, ker jim bodo pripisane avtomatično.

Medijski partner dogodka