Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja

23. 3. 2021 / Spletni dogodek 13.00 - 16.00

Spletni strokovni posvet »Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja« je prvi izmed treh dogodkov v nacionalni ozaveščevalni kampanji zaBoljšiZrak.si

V prvi fazi kampanje se zaradi akutne situacije pandemije Covid 19 osredotočamo na zagotavljanje boljše kakovosti zraka v notranjih prostorih javnih stavb (vrtcev, šol, bolnic, DSO). Menimo, da lahko s kakovostnim zrakom zagotovimo znatno preprečevanje širjenja različnih virusov in akutnih obolenj. Dolgoročno pa želimo opozoriti širšo javnost, da imajo stavbe lahko zelo velike negativne vplive na naše zdravje in okolje.  

Namen dogodka je spodbuditi širšo in strokovno javnost ter odločevalce k izboljšanju kakovosti zraka v notranjih prostorih, za kar so potrebni celoviti ukrepi, ki zahtevajo sodelovanje različnih strok in sektorjev.

Na strokovnem posvetu  želimo:

  • izpostaviti pomen kakovostnega zraka v notranjih prostorih, s poudarkom na javnih stavbah,
  • opozoriti na težave s slabim zrakom v notranjih prostorih med pandemijo, kar je vplivalo na hitrejši prenos okužb,
  • spodbuditi razpravo med različnimi strokami z namenom uvajanja celovitih rešitev, ki bi zagotavljale boljšo kakovost notranjega zraka v notranjih prostorih, primarno v javnih stavbah (vrtcih, šolah, bolnicah, DSOjih), posledično pa tudi vseh ostalih stavbah.

Program


Pozdravni nagovor in predstavitev kampanje

           Ana Struna Bregar, izvršna direktorica, CER

Uvodni nagovor

           dr. Milan Krek, direktor, NIJZ

Vpliv kakovosti zraka na zdravje in počutje na primeru osnovnih šol

           dr. Andreja Kukec, NIJZ, Medicinska fakulteta, UL

Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja

           dr. ir. Atze Boerstra, izvršni direktor, BBA , podpredsednik REHVA, profesor na Delft University of Technology
          (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku)

Kakovost arhitekture domov za starejše v luči preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

            prof.dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanja Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

            dr. Vanja Skalicky Klemenčič, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Okrogla miza: Zagotavljanje boljše kakovosti zraka v notranjih prostorih javnih stavb

           mag. Andrejka Znoj, v.d. generalne direktorice direktorata za starejše in deinstutionalizacijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

           Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

           dr. Dušan Keber, profesor interne medicine, zdravstveni analitik

           Mitja Lenassi, predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev in član Upravnega odbora IZS

           Moderatorja: Žiga Čebulj in Ana Struna Bregar, CER

Odmor  

Kako s kakovostnim zrakom v notranjih prostorih izboljšamo javno zdravje / Spletna delavnica z udeleženci posveta

KREDITNE TOČKE ZAPS IN IZS ZA UDELEŽBO NA DOGODKU

* Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

* Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na dogodku pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.