Načini s katerimi lahko izboljšamo kakovost zraka


Obstajajo številni načini, kako prostor napolniti z boljšim zrakom. Nekateri načini so hitri in preprosti, drugi pa zahtevajo več časa, vendar bodo zagotovili zanesljive in dolgoročne prednosti. Pri vzdrževanju ustrezne kakovosti zraka v zaprtih prostorih je treba upoštevati nadzor virov onesnaževal, prezračevanje in čiščenje zraka. Pomembno je redno spremljanje mikroklimatskih parametrov in pravočasno ukrepanje ob neprimernih vrednostih. Predvsem za šole in vrtce je priporočljivo, da izvajajo meritev kakovosti zraka kot osnovo za morebitno potrebno načrtovanje izboljšav.

Kako lahko zmanjšamo vzroke onesnaženosti notranjega zraka

Izbiramo pohištvo in gradbene materiale z nizkimi kemičnimi emisijami. Omejimo vdor pare, ohranjamo raven vlažnosti med 30-60%, letno preverjamo kakovost notranjega zraka.