Strokovni partnerji

Osrednja nacionalna ustanova za proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva RS s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji. Najpomembnejši segment delovanja je znanstveno-raziskovalna dejavnost.

ZAPS je ustanovljena za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.

Prednostna naloga ZPN je dvig ugleda dejavnosti in zaščita interesa članov, ki se ukvarjajo z posredovanjem nepremičnin, upravljanjem nepremičnin in njihovim ocenjevanjem.

Celovite rešitve na področju razvoja, tehničnega in tehnološkega svetovanja, projektiranja in zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov in izvedbe del.