Mehansko prezračevanje

Mehansko prezračevanje je prezračevanje, pri katerem se menjava odtočnega zraka z zunanjim dosega z mehansko napravo. Ta vključuje dovodni in odvodni ventilator, sistem zajemanja toplote zavrženega zraka, filter dovodnega in odvodnega zraka, žaluzijo za dovodni in odvodni zrak, lahko tudi še grelnik, hladilnik in vlažilnik zraka. Prezračevanje je lahko centralno ali lokalno, z sistemom za vračanjem toplote ali brez njega.
Mehansko prezračevanje lahko zagotavlja konstantno hitrost menjave zraka neodvisno od zunanjih vremenskih razmer, vendar uporablja elektriko in običajno ne more spremeniti hitrosti prezračevanja, saj se potrebe spreminjajo čez dan in leto.

Sistemi z dovodom in odvajanjem se lahko kombinirajo z enoto za rekuperacijo toplote, ki rekuperira (ponovno uporabi) toploto odvodnega zraka, ki bi se sicer izgubila. Do 90% energije je mogoče ponovno uporabiti.

Mehansko prezračevenje je standardna rešitev za novo zgrajene hiše. To je zelo energetsko učinkovita rešitev za ogrevalno (zimsko) sezono. Vendar lahko v poletni sezoni z uporabo naravnega prezračevanja prihranimo elektriko, ki bi jo porabili za delovanje ventilatorjev.