Gradbeni materiali

Vpliv gradbenih materialov in gradbenih metod na zdravje in dobro počutje uporabnikov je pogosto podcenjen. Gradbeni materiali so pogosto vzrok za kakovost oziroma onesnaženost zraka v zaprtih prostorih. Sodobni gradbeni materiali nastajajo v zapletenih tehnoloških procesih in s svojimi vplivi obremenjujejo zrak v notranjih prostorih ter ogrožajo zdravje človeka. Sproščajo lahko strupene pline, oddajajo emisije nevarnih snovi, nevarnega sevanja, hlapnih organskih spojin in toplogrednih plinov ali pa nevarne delce ter zadržujejo vlago v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. Po navedbah raziskav uvrščamo gradbene proizvode in z njimi povezane emisije med kemične dejavnike tveganja za pojav sindroma bolnih stavb.

Pri načrtovanju stavb velikokrat pozabljamo na kakovostno zasnovo notranjega okolja z vidika vplivov na zdravje uporabnikov. Premalokrat se načrtovalci, investitorji in uporabniki zavedajo, da tehnična zasnova stavbe kot je npr. izbira materialov lahko predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za zdravje. Uporaba različnih gradbenih materialov, npr. vrsta vgrajenih oken in vrat, lega stavbe, način ogrevanja, prisotnost drugih virov onesnaževanja vplivajo na kakovost zraka v prosotrih.